Vásárlási feltételek/ ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

1. A Geoflex Hungary Kft. honlapján történő regisztrációval a regisztrált felhasználó elfogadja az alábbi általános szerződési feltételeket és hozzájárulását adja a megadott személyes adatainak kezeléséhez. Az általános szerződési feltételek érvényesek a Geoflex Hungary Kft. valamennyi www.GEOFLEX.hu honlapon (a továbbiakban: Webáruházban) vásárolt termékével kapcsolatban. A webáruházban kötött szerződés nem minősül írásbelinek, így az nem kerül iktatásra a Geoflex Hungary Kft.-nél és utólag az nem hozzáférhető. Szerződéskötés kizárólag magyarul lehetséges. A Geoflex Hungary Kft. nem veti alá magát semmilyen magatartási kódexnek.

A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései vonatkoznak.

2. A webáruházban történő vásárlás során a Vásárló és a Geoflex Hungary Kft. között adásvétel jön létre, a Geoflex Hungary Kft. mint eladó fél adatai:

Geoflex Hungary Kft.

székhely: 2234 Maglód, Ady Endre utca 25.

Bejegyző bíróság és cégjegyzékszám: Budapest Környéki Törvényszék, 13-09-178849

adószám: 25460229-2-13

Bank és bankszámlaszám:11742197-21035519

Ügyvezető igazgató: Erdei Balázs

Ügyfélszolgálat email cím: info@geoflex.hu

Ügyfélszolgálat telefonszám:0629327109

 

3. A Vásárló az adott termék melletti „Kosárba” vagy „KOSÁRBA RAKOM” feliratra történő kattintással 1 db  terméket a virtuális kosarába helyezi, ezután választhat, hogy befejezi a vásárlást a „Tovább a Kosarához”” gombra történő kattintással vagy a „Tovább válogatok” gombra kattintva a Webáruházban tovább nézelődik. A „”Kosár” gombra történő kattintással megjelenik a Vásárló virtuális kosara, amelyet szabadon módosíthat, majd a „Tovább a pénztárhoz” gombbal elkezdheti a megrendelés véglegesítéséhez szükséges regisztrációs folyamatot, vagy már regisztrált vásárlóként bejelentkezhhet a korábban megadott adataival.  A webáruházban lehetőség van regisztráció nélküli vásárlásra is, ebben az esetben a „Pénztár” felületén a „Vásárlás regisztráció nélkül” opció kiválasztása után kell a „Tovább” gombra kattintani Amennyiben a regisztrációt sikeresen befejezte, vagy a „Regisztráció nélküli vásárlást választotta, a Vásárlónak meg kell adnia az átvétel módját (személyes átvétel a Geoflex Hungary Kft. székhelyén vagy futárszolgálattal történő kiszállítás) és a magyarországi szállítási címet, amennyiben a terméket futárszolgálat útján kívánja átvenni. Ezt követően a Vásárló megjelöli, hogy előre utalással vagy utánvétellel kíván fizetni. Amennyiben előreutalásos fizetési módot választ a Vásárló, akkor a Geoflex Hungary Kft. a termék kiszállítását vagy kiadását csak a vételár Geoflex Hungary Kft. bankszámlájára történő beérkezését követően kezdi meg. Előreutalás esetén a szükséges összeget a Geoflex Hungary Kft. fent megjelölt bankszámlájára szükséges utalni a rendelésazonosító megjelölésével.

A rendelési folyamat végén a „ Rendelés összesítése” felületen megjelenik a rendelés minden adata, ahol a Vásárló már módosítani nem tud A „Megrendelés” „” gombbal befejezheti a vásárlást. A megrendelés elküldése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez. A vásárlás befejezését követő 2 munkanapon belül a Geoflex Hungary Kft. a Vásárló e-mail címére visszaigazoló emailt küld a rendelésről, amelyben tájékoztatja a Vásárlót a rendelés elfogadásáról és várható szállítási/átvételi határidőről. A szállítási/átvételi határidő a vásárlást követő 15 napon belüli időpont.
A Vásárló a visszaigazoló email beérkezését követő 1 napon belül jelezheti az esetleges adateltérést, elírást, ezt követően az nem kifogásolható.

A termékek árai forintban értendők és magukban foglalják az általános forgalmi adót, de nem foglalják magukban a kiszállítási költséget. A Geoflex Hungary Kft. székhelyén történő átvétel ingyenes.

A Geoflex Hungary Kft. szállítási partnere a TNT EXPRESS HUNGARY Kft. (cg. szám: 01-09-068734, székhely: 1094 Budapest, Ecseri út 14-16.).

A házhoz szállítás költségeit Vásárló a Termékek vételárával egyidejűleg köteles megfizetni a Geoflex Hungary Kft.-nek.

A termékek házhoz szállításának díjszabása:

Kiszállítási díjak súly szerint belföldön

5 kg-ig

1 240 Ft

6 kg

1 250 Ft

7 kg

1 260 Ft

8 kg

1 270 Ft

9 kg

1 280 Ft

10 kg

1 290 Ft

11 kg

1 300 Ft

12 kg

1 310 Ft

13 kg

1 320 Ft

14 kg

1 330 Ft

15 kg

1 340 Ft

16 kg

1 350 Ft

17 kg

1 360 Ft

18 kg

1 370 Ft

19 kg

1 380 Ft

20 kg

1 390 Ft

21 kg

1 400 Ft

22 kg

1 410 Ft

23 kg

1 420 Ft

24 kg

1 430 Ft

25 kg

1 440 Ft

26 kg

1 500 Ft

27 kg

1 560 Ft

28 kg

1 620 Ft

29 kg

1 680 Ft

30 kg

1 740 Ft

31 kg

1 800 Ft

32 kg

1 860 Ft

33 kg

1 920 Ft

34 kg

1 980 Ft

35 kg

2 040 Ft

36 kg

2 100 Ft

37 kg

2 160 Ft

38 kg

2 220 Ft

39 kg

2 280 Ft

40 kg

2 340 Ft

41 kg

2 400 Ft

42 kg

2 460 Ft

43 kg

2 520 Ft

44 kg

2 580 Ft

45 kg

2 640 Ft

46 kg

2 700 Ft

47 kg

2 760 Ft

48 kg

2 820 Ft

49 kg

2 880 Ft

50 kg

2 940 Ft

50 kg felett, kg-onként további

130 Ft

 

A fent részletezett szállítási díjak nettó árak és nem tartalmazzák az Áfa költségét.

A Geoflex Hungary Kft.-t megilleti az elállás joga, amennyiben olyan termékre történ visszaigazolás, amelyet nem tud 15 napon belül a Vásárlónak átadni, ezen nyilatkozatát a Vásárló e-mail címére küldi meg.

A vételár megfizetéséig a termék tulajdonjoga a Geoflex Hungary Kft.-t illeti meg.

4. Amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: fogyasztó), akkor jogosult a vásárlástól (a szerződéskötéstől) indokolás nélkül elállni a termék átvételétől számított 14 napon belül a Geoflex Hungary Kft. fent megadott elérhetőségére eljuttatott egyértelmű nyilatkozatával. Ebben az esetben a Geoflex Hungary Kft. az elállástól számított 14 napon belül a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget és a szállítási költséget visszatéríti. A fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. A Geoflex Hungary Kft. mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A visszaküldés költsége fogyasztót terheli. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

5. A Vásárló hibás teljesítése esetén a termékkel kapcsolatban kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Geoflex Hungary Kft.-vel szemben a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vásárló – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Geoflex Hungary Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Geoflex Hungary Kft. adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Fogyasztók esetében a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban mára Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 A termék (ingó dolog) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – előbb részletezett kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényt a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

Egymással párhuzamosan kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre ugyanazon hiba miatt nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.